Description
Jak usunąć profil?
 

W celu usunięcia profilu przejdź do zakładki "Moje konto" i w sekcji zarządzanie kontem kliknij "Usuń konto" i kliknij "Zawieszenie konta" twój status profilu zmieni się na Nieaktywny w przyszłości będziesz mógł z powrotem zmienić status profilu na Aktywny.

Screenshots
Comments
Order by: 
Per page:
 
 •  magi91magu: 
   
  nie chcę zawieszać konta tylko je usunąć
   
   14.02.2022 
  0 points
   
Rate
1 votes
Did this Help You?
 0 agreed
 1 disagreed